ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ποινικό Δίκαιο

Το γραφείο μας διαθέτει την απαιτούμενη νομική κατάρτιση για την επιτυχή εκπροσώπηση των εντολέων του, που αναζητούν έναν άξιο και ικανό νομικό παραστάτη - Ποινικολόγο, σε υποθέσεις όλου του φάσματος του ποινικού Δικαίου, από την σύνταξη εγκλήσεων και μηνύσεων, σύνταξη υπομνημάτων αλλά και παράσταση ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων τόσο κατά την προδικασία όσο και κατά την επ’ ακροατηριω διαδικασία.