ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Το γραφείο μας παρέχει πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών στους εντολείς του στο πεδίο του εργατικού Δικαίου που εκτείνεται από την παροχή νομικών συμβουλών μέχρι την διεκδίκηση κάθε εργατικής απαίτησης και την διασφάλιση ή άσκηση κάθε εργατικού δικαιώματος, όπως την διεκδίκηση αποζημίωσης, την επίσχεση εργασίας ή την διεκδίκηση δεδουλευμένων.


Συνάμα, το γραφείο μας διαθέτει την αναγκαία κατάρτιση για την κάλυψη υποθέσεων δημοσιοϋπαλληλικού ή πειθαρχικού Δικαίου.

Τέλος, αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεως συνταξιοδότησης και την επιστάμενη παρακολούθηση της πορείας της μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης.