ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο – Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει, ως ένα από τα αντικείμενα της απόλυτου εξειδίκευσης του, ζητήματα που αφορούν στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, καθοδηγώντας νομικά την επιλογή του εφαρμοστέου Δικαίου σε περιπτώσεις σύγκρουσης περί την εφαρμογή της νομοθεσίας ή την δωσιδικία ενός ή περισσότερων κρατών.
Περαιτέρω, η διαρκής κατάρτιση μας στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Δικαίου και η ενημέρωση μας για τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα παρέχουν τα εχέγγυα για την άρτια κάλυψη υποθέσεων ευρωπαϊκού Δικαίου.